เกี่ยวกับโรงพยาบาล  

   

เครือข่ายสุขภาพ รพ.  

 สสอ.ฟากท่า
 รพ.สต.สองคอน
 รพ.สต.ห้วยใส
 รพ.สต.บ้านเสี้ยว
 รพ.สต.สองห้อง

   

ตรวจสอบสิทธิออนไลน์  

  ระบบตรวจสอบสิทธิ

  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

   
 • 2IMG_6416.JPG
 • 2IMG_6417.JPG
 • 12.jpg
 • 1669.jpg
 • 328637.jpg
 • 53264586_2030807403639482_7354479973631000576_n.jpg
 • IMG_9431.jpg
 • tt.jpg
 • ttt.jpg
 • tu.jpg
 • tv.jpg
 • tw.jpg
 • __0091.jpg
   

บริการออนไลน์

1412865628314    01-6 86395   home    kpi   rssblue      logo-default        
ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม
อำเภอฟากท่า:dhdc
  ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์   ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
HHC
   ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฟากท่า
   ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศด้านสุขภาพ


   ระบบรายงานตามตัวชี้วัด
dhdc/HosXP/Jhcis
 r36-1    hdc menu   logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS   km-2
 โปรแกรม ร 36    HDC 43 อุตรดิตถ์   แบบประเมินความสุข    แบบประมเินความเครียด    ระบบรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลฟากท่า    KM การจัดการความร้โรงพยาบาลฟากท่า
   

เอกสารเผยแพร่ ITA

   

ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง

   

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ต้อนรับ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานตรวจเยี่ยม นิเทศงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบ 2563 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ฟากท่า
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ต้อนรับ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานตรวจเยี่ยม นิเทศงานตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบ 2563 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ฟากท่า (10)
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ได้มอบหมายให้ นางสุภาณี โสทัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน”วันพ่อแห่งชาติ “โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่าเป็นประธานในพิธี ณ.
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 เวลา 08.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ได้มอบหมายให้ นางสุภาณี โสทัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน”วันพ่อแห่งชาติ “โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่าเป็นประธานในพิธี ณ. (8)
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น นายสามารถ ขุดขำ สาธารณสุข อ.ฟากท่า พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ต้อนรับ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธรณสุข อุตรดิตถ์ และคณะทีมตรวจเยี่ยมนิเทศงาน คปสอ.ฟากท่า ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2563 ณ.ห้องประชุม สสอ.ฟากท่า
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น นายสามารถ ขุดขำ สาธารณสุข อ.ฟากท่า พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ต้อนรับ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธรณสุข จ.อุตรดิตถ์ และคณะทีมตรวจเยี่ยมนิเทศงาน คปสอ.ฟากท่า ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2563 ณ.ห้องประชุม สสอ.ฟากท่า (10)
วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า ได้ต้อนรับคณะอาจารย์กรรมการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สสจ.อต. ประเมินงาน Intermedaite care ( IMC ) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า ได้ต้อนรับคณะอาจารย์กรรมการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สสจ.อต. ประเมินงาน Intermedaite care ( IMC ) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า (10)
วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. คปสอ.ฟากท่าและเจ้าหน้าที่ รพ.ฟากท่าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. คปสอ.ฟากท่าและเจ้าหน้าที่ รพ.ฟากท่าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" โดยนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี ณ.หน้าที่ว่าการ อ.ฟากท่า (9)

 

 


 >>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

pdf เอกสารประกอบรับการตรวจราชการ คปสอ.ฟากท่า 28 มิถุนายน 2561new-purple-animation
pdf แจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข new-purple-animation
pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข 

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp
pdf
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการการจัดการคลังพัสดุ

pdf คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
pdf มาตรโรงพยาบาลคุณภาพ และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558)
pdf 
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า พ.ศ. 2558
pdf  ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
attachment โปรแกรมคำนวณยาเด็ก  เวอร์ชั่น 2011 
tag-blue เอกสารดาวน์โหลดงานชันสูตร 
attachment ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามแบบของกระทรวงแบบใหม่

pdf  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
pdf เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

   
   

49304

นางสาวพรสวรรค์  มีชิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

   

ช่องทางการติดต่อ  

 

    fb icon        

   Facebook page         

 LINE icon01   

   ID Line : @gqe8208h

 

   

ระบบยา  

injectionorangeHAD
injectiongreen     ข้อมูลยา
doc    CPG
tag-orange   ลักษณะเม็ดยา

   

สถิติจำนวนผู้เข้าชม  

1145668
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือน
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
176
566
1351
1138232
18401
41774
1145668

Your IP: 34.204.200.74
Server Time: 2020-01-21 06:23:44
   

ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์