เกี่ยวกับโรงพยาบาล  

   

เครือข่ายสุขภาพ รพ.  

 สสอ.ฟากท่า
 รพ.สต.สองคอน
 รพ.สต.ห้วยใส
 รพ.สต.บ้านเสี้ยว
 รพ.สต.สองห้อง

   

ตรวจสอบสิทธิออนไลน์  

  ระบบตรวจสอบสิทธิ

  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

   
 • 2IMG_6416.JPG
 • 2IMG_6417.JPG
 • 1669.jpg
 • 158529 Custom.jpg
 • 45233603_1897391813684896_6660732391847362560_o.jpg
 • c0f36f2b8bf9a214c2d097ed0829b95ed_33587316__0002.jpg
 • c0f36f2b8bf9a214c2d097ed0829b95ed_36978922__0020.jpg
 • faktha.jpg
 • img_2740.jpg
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5730.JPG
 • IMG_5770.JPG
 • IMG_5779.JPG
 • IMG_5834.JPG
 • IMG_5962.JPG
 • IMG_6320.JPG
 • poster.jpg
 • tt.jpg
 • z_0009.jpg
 • z__0005.jpg
 • __0020.jpg
   

บริการออนไลน์

1412865628314    01-6 86395   home    kpi   rssblue      logo-default        
ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม
อำเภอฟากท่า:dhdc
  ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์   ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
HHC
   ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฟากท่า
   ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศด้านสุขภาพ


   ระบบรายงานตามตัวชี้วัด
dhdc/HosXP/Jhcis
 r36-1    hdc menu   logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS   km-2
 โปรแกรม ร 36    HDC 43 อุตรดิตถ์   แบบประเมินความสุข    แบบประมเินความเครียด    ระบบรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลฟากท่า    KM การจัดการความร้โรงพยาบาลฟากท่า
   

เอกสารเผยแพร่ ITA

   

ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง

   

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฟากท่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี ณ.หอประชุม อ.ฟา
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฟากท่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี ณ.หอประชุม อ.ฟา (7)
วันที่ 6 ส.ค. 2562 แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นประธาน ในการประชุมการบริหารการเงินการคลังกองทุนย่อยในระบบเรียกเก็บ ณ. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 6 ส.ค. 2562 แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นประธาน ในการประชุมการบริหารการเงินการคลังกองทุนย่อยในระบบเรียกเก็บ ณ. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า (7)
วันที่ 1 ส.ค.2562 อาจารย์โสภา อิงบารมี ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะให้ความอนุเคราะห์มอบอุปรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ฟากท่าโดยคุณสภาณี โสทัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ ณ.โอกาสนี้
วันที่ 1 ส.ค.2562 อาจารย์โสภา อิงบารมี ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะให้ความอนุเคราะห์มอบอุปรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ฟากท่าโดยคุณสภาณี โสทัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ ณ.โอกาสนี้ (5)
โรงพยาบาลฟากท่านำโดยแพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการฟากท่าและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาลสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.2562 ณ.หอประชุม อ.ฟากท่า
โรงพยาบาลฟากท่านำโดยแพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการฟากท่าและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาลสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.2562 ณ.หอประชุม อ.ฟากท่า (6)
วันที่ 26 มิ.ย.2562โดยแพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวย รพ.ฟากท่าต้อนรับคณะประเมินงานมาตรฐานอาชีวอนามัย จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ณ.ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ฟากท่า
วันที่ 26 มิ.ย.2562โดยแพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวย รพ.ฟากท่าต้อนรับคณะประเมินงานมาตรฐานอาชีวอนามัย จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ณ.ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ฟากท่า (6)

 

 


 >>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

pdf เอกสารประกอบรับการตรวจราชการ คปสอ.ฟากท่า 28 มิถุนายน 2561new-purple-animation
pdf แจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข new-purple-animation
pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข 

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp
pdf
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการการจัดการคลังพัสดุ

pdf คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
pdf มาตรโรงพยาบาลคุณภาพ และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558)
pdf 
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า พ.ศ. 2558
pdf  ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
attachment โปรแกรมคำนวณยาเด็ก  เวอร์ชั่น 2011 
tag-blue เอกสารดาวน์โหลดงานชันสูตร 
attachment ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามแบบของกระทรวงแบบใหม่

pdf  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
pdf เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

   
   

49304

นางสาวพรสวรรค์  มีชิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

   

ช่องทางการติดต่อ  

 

    fb icon        

   Facebook page         

 LINE icon01   

   ID Line : @gqe8208h

 

   

ระบบยา  

injectionorangeHAD
injectiongreen     ข้อมูลยา
doc    CPG
tag-orange   ลักษณะเม็ดยา

   

สถิติจำนวนผู้เข้าชม  

1001631
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือน
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
472
507
472
996369
39916
22344
1001631

Your IP: 3.227.233.6
Server Time: 2019-08-25 21:56:53
   

ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์