เกี่ยวกับโรงพยาบาล  

   

เครือข่ายสุขภาพ รพ.  

 สสอ.ฟากท่า
 รพ.สต.สองคอน
 รพ.สต.ห้วยใส
 รพ.สต.บ้านเสี้ยว
 รพ.สต.สองห้อง

   

ตรวจสอบสิทธิออนไลน์  

  ระบบตรวจสอบสิทธิ

  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

   
 • 1.jpg
 • 2IMG_6416.JPG
 • 2IMG_6417.JPG
 • 11.1.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13 .jpg
 • 14.jpg
 • 1669.jpg
 • 328637.jpg
 • 53264586_2030807403639482_7354479973631000576_n.jpg
 • IMG_9431.jpg
 • tt.jpg
 • tu.jpg
 • tv.jpg
 • __0091.jpg
   

บริการออนไลน์

1412865628314    01-6 86395   home    kpi   rssblue      logo-default        
ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม
อำเภอฟากท่า:dhdc
  ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์   ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
HHC
   ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฟากท่า
   ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศด้านสุขภาพ


   ระบบรายงานตามตัวชี้วัด
dhdc/HosXP/Jhcis
 r36-1    hdc menu   logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS   km-2
 โปรแกรม ร 36    HDC 43 อุตรดิตถ์   แบบประเมินความสุข    แบบประมเินความเครียด    ระบบรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลฟากท่า    KM การจัดการความร้โรงพยาบาลฟากท่า
   

เอกสารเผยแพร่ ITA

   

ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง

   

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 13.30 น.โดย พญ.พรสวรรค์ มีชิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฟากท่าร่วมทำกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” ตึกผู้ป่วยนอก OPD ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และตึกผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (URI) เพื่อป้องกันไวรัส covid19
วันที่ 25 มี.ค.2563 เวลา 13.30 น.โดย พญ.พรสวรรค์ มีชิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฟากท่าร่วมทำกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” ตึกผู้ป่วยนอก OPD ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และตึกผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (URI) เพื่อป้องกันไวรัส covid19 (9)
วันที่ี 24 ก.พ.2563 เวลา 11.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ ฟากท่าได้ต้อนรับ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ และคณะทีม สสจ.อต.ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบ
วันที่ี 24 ก.พ.2563 เวลา 11.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่าได้ต้อนรับ นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ และคณะทีม สสจ.อต.ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2(12)
วันที่ 16 ก.พ.2563 เวลา 09.00 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ขอขอบพระคุณ พ.อ.นพ.พลวัติ – คุณศิริตะวัน และทีมแพทย์ – พยาบาล จิตอาสาจาก กทม.ที่มีจิตศรัทธาได้นำผ้าป่าสามัคคีมาทอดและ สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลฟากท่าโดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเ
วันที่ 16 ก.พ.2563 เวลา 09.00 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ขอขอบพระคุณ พ.อ.นพ.พลวัติ – คุณศิริตะวัน และทีมแพทย์ – พยาบาล จิตอาสาจาก กทม.ที่มีจิตศรัทธาได้นำผ้าป่าสามัคคีมาทอดและ สนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลฟากท่าโดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำ (15)
วันที่ 7 ก.พ.2563 เวลา 13.00 น.โดยมี พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการซ้อมแผน เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์รับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ( nCov-2019)
วันที่ 7 ก.พ.2563 เวลา 13.00 น.โดยมี พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการซ้อมแผน เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์รับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ( nCov-2019) (15)
วันที่ 22 ม.ค.2563 เวลา 13.30 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ได้ต้อนรับ นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รพ.สวนปรุง และคณะอาจารย์จาก กรมสุขภาพจิตที่ 2 คณะ สสจ.อต. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามงาน สุขภาพจิต TO BE NUMBER ONE และ ยาเสพติด พัฒนากา
วันที่ 22 ม.ค.2563 เวลา 13.30 น. พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า ได้ต้อนรับ นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รพ.สวนปรุง และคณะอาจารย์จาก กรมสุขภาพจิตที่ 2 คณะ สสจ.อต. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามงาน สุขภาพจิต TO BE NUMBER ONE และ ยาเสพติด  (10)


 >>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

attachment อัตราค่าบริการ โรงพยาบาลฟากท่า new-purple-animation
pdf แจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข new-purple-animation
pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp
pdf แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการการจัดการคลังพัสดุ
pdf คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
pdf มาตรโรงพยาบาลคุณภาพ และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558)
pdf ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า พ.ศ. 2558
pdf  ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
attachment โปรแกรมคำนวณยาเด็ก  เวอร์ชั่น 2011 
tag-blue เอกสารดาวน์โหลดงานชันสูตร 
attachment ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามแบบของกระทรวงแบบใหม่
pdf  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
pdf เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

   
   

49304

นางสาวพรสวรรค์  มีชิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

   

ติดตามสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

1095320200225022148

   

ระบบยา  

injectionorangeHAD
injectiongreen     ข้อมูลยา
doc    CPG
tag-orange   ลักษณะเม็ดยา

   

ช่องทางการติดต่อ  

 

    fb icon        

   Facebook page         

 LINE icon01   

   ID Line : @gqe8208h

 

   

สถิติจำนวนผู้เข้าชม  

1209403
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือน
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
917
793
1710
1201234
31066
25213
1209403

Your IP: 3.215.182.81
Server Time: 2020-03-30 19:44:44
   

ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์