แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียด
หมวด: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 11:18
เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์
ฮิต: 689

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561