เนื้อหา

หมวดที่ 9 มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
หมวดที่ 9 มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การกำหนดมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนื่องจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยมีการเชื่อม PC Client ทั้งหมดเป็นเครือข่าย Local Area Networkในเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากรวมทั้งการจัดการซึ่งต้องการความรู้ความชำนาญพิเศษเข้ามาบริหาร ซึ่งในการจัดทำมาตรฐานอาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมมาตรฐานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงนำมาตรฐาน Network ระดับพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นที่ใช้ในระบบเครือข่ายขององค์กร หัวข้อต่อไปนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลฟากท่า
 
Local Area Network
 • Client Connection Ethernet 100-Base T (100 Mbits)
 • 10.1,2 Cable เป็น UTP Cat.5 (Enhance), RJ 45 Connector

Network Protocol
 • TCP/IP IP Address Format:IPv4

Remote Access Service
 • Analog Modem Speed: 56 kbps
 • ISDN Digital Modem: 64-128 kbps
 • การติดตั้งระหว่างสำนักงานผ่าน Internet ใช้ระบบ VPN โดยใช้ Tunneling
 • Protocol: IPSec, PPTP, L2TP

ระบบ Wireless LAN
 • Frequency range: 2400-2500 kbps
 • Standardized: IEEE 802.llb and/or IEEE 802.11g


ระบบ CCTV

 • Protocol: HTTP. TCP/PConnectivity;
  • LAN Interface: TCP/IP, 10/100 Base T
  • Dedicated Line: PSTN Analog Modem or ISDN Digital Modem
 
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์