เนื้อหา

หมวดที่ 9 มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายละเอียด
หมวด: ICT
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 07 สิงหาคม 2559 14:40
เขียนโดย Super User
ฮิต: 6057
หมวดที่ 9 มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การกำหนดมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนื่องจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์กรเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยมีการเชื่อม PC Client ทั้งหมดเป็นเครือข่าย Local Area Networkในเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากรวมทั้งการจัดการซึ่งต้องการความรู้ความชำนาญพิเศษเข้ามาบริหาร ซึ่งในการจัดทำมาตรฐานอาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมมาตรฐานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังนั้นจึงนำมาตรฐาน Network ระดับพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นที่ใช้ในระบบเครือข่ายขององค์กร หัวข้อต่อไปนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานมาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลฟากท่า
 
Local Area Network

Network Protocol

Remote Access Service

ระบบ Wireless LAN


ระบบ CCTV