เนื้อหา

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

รายละเอียด
หมวด: ICT
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 07 สิงหาคม 2559 21:23
เขียนโดย Super User
ฮิต: 5605
เลขที่ SP-IMT-001   
วันที่  ปรับปรุง 08/08/2558
เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 ............................................................................................................
 
คณะกรรมการสารสนเทศ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ โดยมีวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
 1. WI-IMT-001-การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 2. WI-IMT-002-การจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 3. WI-IMT-003-การจัดการระบบเครือข่าย
 4. WI-IMT-004-การจัดการ การลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
 5. WI-IMT-005-การใช้งานห้องเซิร์ฟเวอร์
 6. WI-IMT-006-การจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 7. WI-IMT-007-การจัดการไวรัส 
 8. WI-IMT-008-การสำรองข้อมูล
 9. WI-IMT-009-การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
 10. WI-IMT-010-การลงทะเบียนและควบคุมการเข้าถึงระบบ
 11. WI-IMT-011-การพัฒนาระบบงาน
 12. WI-IMT-012-การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 13. WI-IMT-013-การป้องกันไวรัส
 14. WI-IMT-014-การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
 15. WI-IMT-015-การใช้งานอินเตอร์เนต
 16. WI-IMT-016-การใช้งานอีเมล์
 17. WI-IMT-017-การป้องกันการใช้ทรัพยากรผิดวัตถุประสงค์
 18. WI-IMT-018-การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 19. WI-IMT-019-การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน
 20. WI-IMT-020-การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ