เนื้อหา

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550

รายละเอียด
เลขที่ WI-IMT-009 
วันที่ปรับปรุง 08/08/2558 
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบเครือข่าย


วิธีปฏิบัติ

 1. จัดเก็บข้อมูลล็อกดังต่อไปนี้ อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 90 วัน
  • เครื่องเซิร์ฟเวอร์ FTP (FTP.log)
  • Mail (SMTP.log)
  • Firewall/Proxy/Gateway (เช่น FW.log)
  • Web (Access.log)
  • RADIUS (RADIUS.log)หรือ TACACS+ (TACACS.log)
 2. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลล็อกดังกล่าวโดยกำหนดให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์