แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 228
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 160
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 195
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการผู้ช่วยเหลือทางทัตกรรม เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 257
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 201
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 189
กรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 197
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูดงสุดในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 184
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 173
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด ปลด ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 142

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์