แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 165
แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปี 2563 เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 179
แต่งตั้งแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุณภาพคลินิกจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาล เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 162
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 144
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 รายการ (E-bidding) เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 140
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 171
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันเวลาสถานที่สอบ เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 163
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 156
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 478

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์