แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 142
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 304
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 178
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 166
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 243
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 385
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 386
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 318
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนมกราคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 178
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 238

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์