แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 287
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 219
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 205
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 224
การประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 251
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 178
แผนจัดซื้อจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 242
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 193
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 238
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 237

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์