แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อชุดน้้ายาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมีในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมี คลินิก จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ e-bidding เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 157
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย somjit 156
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 166
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 200
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้่างเป้นพนักงานเหมาบริการ(รายเดือน)ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 180
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสำภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) เขียนโดย somjit 185
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 175
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ( รายเดือน ) ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 245
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 209
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 248

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์