แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 354
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1/6/2561 เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 264
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 265
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 335
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 251
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 266
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 251
โครงการ ซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและลักษณะชีพจร) เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 278
โครงการจ้างปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 276
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24/01/2561 เขียนโดย สุกฤษฐิ์ ไตรเดชาพงศ์ 278

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์