แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีสมองบาดเจ็บ ปี 2562

รายละเอียด

แนวทางเวชปฏิบัติ กรณีสมองบาดเจ็บ ปี 2562

ใบคัดกรองผู้ป่วยส่งต่อ ER

รายละเอียด

ใบคัดกรองผู้ป่วยส่งต่อ ER

แนวทางการตรวจรักษาโดยแพทย์นอกเวลาราชการ

รายละเอียด

แนวทางการตรวจรักษาโดยแพทย์นอกเวลาราชการ

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์