ข้อมูลจำนวนบุคลากรจำแนกตามสาขาวิชาชีพ

รายละเอียด

occ001
occ002
occ0033
occ004
occ005
occ006 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์