แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการให้โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย somjit 2
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เขียนโดย somjit 26
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 21
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 48
รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 20
ขอรายงานผลและสรุปผลการกำกับติดตามผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 20
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 42
ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่องนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขียนโดย somjit 126
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตำแน่งเจ้าพนักานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 136
รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 110

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์