แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่องนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขียนโดย somjit 13
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตำแน่งเจ้าพนักานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 28
รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 20
รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 17
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 27
รายงานผลและสรุปผลการกำกับติดตามผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 12
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เภสัชกรรมตามคู่มือ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 15
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 10
รายงานผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 36
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 33

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์