แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 7
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 20
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 24
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 22
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการให้โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย somjit 32
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เขียนโดย somjit 45
รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 31
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 61
รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 31
ขอรายงานผลและสรุปผลการกำกับติดตามผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 32

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์