แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 12
รายงานผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 21
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 17
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสในหน่วยงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 22
โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 21
รายงานการประชุมเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 27
เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 70
รายงานผลการกำกับติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 24
คู่มืองานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 19
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลฟากท่าปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 21

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์