แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 37
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 63
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 41
ขอรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลฟากท่า ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 110
รายงานการกำกับติดตามสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 35
ขอรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 37
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 69
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 36
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 89

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์