เกี่ยวกับโรงพยาบาล  

   

เครือข่ายสุขภาพ รพ.  

 สสอ.ฟากท่า
 รพ.สต.สองคอน
 รพ.สต.ห้วยใส
 รพ.สต.บ้านเสี้ยว
 รพ.สต.สองห้อง

   

ตรวจสอบสิทธิออนไลน์  

  ระบบตรวจสอบสิทธิ

  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

   
 • 2IMG_6416.JPG
 • 2IMG_6417.JPG
 • 1669.jpg
 • 158529 Custom.jpg
 • 45233603_1897391813684896_6660732391847362560_o.jpg
 • c0f36f2b8bf9a214c2d097ed0829b95ed_33587316__0002.jpg
 • c0f36f2b8bf9a214c2d097ed0829b95ed_36978922__0020.jpg
 • faktha.jpg
 • img_2740.jpg
 • IMG_5493.JPG
 • IMG_5730.JPG
 • IMG_5770.JPG
 • IMG_5779.JPG
 • IMG_5834.JPG
 • IMG_5962.JPG
 • IMG_6320.JPG
 • poster.jpg
 • tt.jpg
 • z_0009.jpg
 • z__0005.jpg
 • __0020.jpg
   

บริการออนไลน์

1412865628314    01-6 86395   home    kpi   rssblue      logo-default        
ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม
อำเภอฟากท่า:dhdc
  ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์   ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
HHC
   ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฟากท่า
   ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศด้านสุขภาพ


   ระบบรายงานตามตัวชี้วัด
dhdc/HosXP/Jhcis
 r36-1    hdc menu   logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS   km-2
 โปรแกรม ร 36    HDC 43 อุตรดิตถ์   แบบประเมินความสุข    แบบประมเินความเครียด    ระบบรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลฟากท่า    KM การจัดการความร้โรงพยาบาลฟากท่า
   

เอกสารเผยแพร่ ITA

   

ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง

   

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.ฟากท่า ประจำปี 2562 ผู้ร่วมประชุมได้แก่ พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.ฟากท่า ประจำปี 2562 ผู้ร่วมประชุมได้แก่ พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น (7)
วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ.ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า (7)
วันที่ 6 ก.ย.2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.โดยคุณกุณฑีรา วิสุทธิผล ร่วมกับ พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่าตั้งโรงทานบริการอาหารสำหรับป่วยผู้มารับบริการและ จนท.รพ.ฟากท่า ณ.บริเวณหน้าตึกกลุ่มงานเวชฯ รพ.ฟากท่า ขอขอบพระคุณใว้ ณ.โอกาสนี้
วันที่ 6 ก.ย.2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.โดยคุณกุณฑีรา วิสุทธิผล ร่วมกับ พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่าตั้งโรงทานบริการอาหารสำหรับป่วยผู้มารับบริการและ จนท.รพ.ฟากท่า ณ.บริเวณหน้าตึกกลุ่มงานเวชฯ รพ.ฟากท่า ขอขอบพระคุณใว้ ณ.โอกาสนี้ (11)
วันที่ 5 ก.ย.2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า ได้อำนวยการและออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ฟากท่าโดยมี พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผอ.รพ.ฟากท่าให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ประเมินสุขภาพจิต(MCATT) เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และบริการด้าน
วันที่ 5 ก.ย.2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า ได้อำนวยการและออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ฟากท่าโดยมี พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผอ.รพ.ฟากท่าให้บริการตรวจรักษาพยาบาล ประเมินสุขภาพจิต(MCATT) เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และบริการด้าน (8)
วันที่ 4 ก.ย.2562 คุณคริสตินา อากีล่าร์และครอบครัวได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฟากท่า โดยแพทย์หญิงพรสวรรค ์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณ ณ.โอกาสนี้
วันที่ 4 ก.ย.2562 คุณคริสติน่า อากีล่าร์และครอบครัวได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฟากท่า โดยแพทย์หญิงพรสวรรค ์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า เป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณ ณ.โอกาสนี้ (4)

 

 


 >>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

pdf เอกสารประกอบรับการตรวจราชการ คปสอ.ฟากท่า 28 มิถุนายน 2561new-purple-animation
pdf แจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข new-purple-animation
pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข 

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp
pdf
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการการจัดการคลังพัสดุ

pdf คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
pdf มาตรโรงพยาบาลคุณภาพ และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558)
pdf 
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า พ.ศ. 2558
pdf  ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
attachment โปรแกรมคำนวณยาเด็ก  เวอร์ชั่น 2011 
tag-blue เอกสารดาวน์โหลดงานชันสูตร 
attachment ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามแบบของกระทรวงแบบใหม่

pdf  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
pdf เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

   
   

49304

นางสาวพรสวรรค์  มีชิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

   

ช่องทางการติดต่อ  

 

    fb icon        

   Facebook page         

 LINE icon01   

   ID Line : @gqe8208h

 

   

ระบบยา  

injectionorangeHAD
injectiongreen     ข้อมูลยา
doc    CPG
tag-orange   ลักษณะเม็ดยา

   

สถิติจำนวนผู้เข้าชม  

1030124
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือน
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
25
1631
3119
1018461
16468
51941
1030124

Your IP: 3.227.233.55
Server Time: 2019-09-18 00:34:27
   

ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์