เกี่ยวกับโรงพยาบาล  

   

เครือข่ายสุขภาพ รพ.  

 สสอ.ฟากท่า
 รพ.สต.สองคอน
 รพ.สต.ห้วยใส
 รพ.สต.บ้านเสี้ยว
 รพ.สต.สองห้อง

   

ตรวจสอบสิทธิออนไลน์  

  ระบบตรวจสอบสิทธิ

  ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

   
 • 2IMG_6416.JPG
 • 2IMG_6417.JPG
 • 12.jpg
 • 1669.jpg
 • 328637.jpg
 • 53264586_2030807403639482_7354479973631000576_n.jpg
 • IMG_9431.jpg
 • tt.jpg
 • ttt.jpg
 • tu.jpg
 • tv.jpg
 • tw.jpg
 • __0091.jpg
   

บริการออนไลน์

1412865628314    01-6 86395   home    kpi   rssblue      logo-default        
ศูนย์ข้อมูล 43 แฟ้ม
อำเภอฟากท่า:dhdc
  ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์   ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์
HHC
   ระบบติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลฟากท่า
   ระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศด้านสุขภาพ


   ระบบรายงานตามตัวชี้วัด
dhdc/HosXP/Jhcis
 r36-1    hdc menu   logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS    logo FAKTHAHOS   km-2
 โปรแกรม ร 36    HDC 43 อุตรดิตถ์   แบบประเมินความสุข    แบบประมเินความเครียด    ระบบรายงานความเสี่ยงโรงพยาบาลฟากท่า    KM การจัดการความร้โรงพยาบาลฟากท่า
   

เอกสารเผยแพร่ ITA

   

ข่าวจัดซื้อ /จัดจ้าง

   

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า ได้ต้อนรับคณะอาจารย์กรรมการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สสจ.อต. ประเมินงาน Intermedaite care ( IMC ) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า
วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า ได้ต้อนรับคณะอาจารย์กรรมการตรวจเยี่ยมจาก ทีม สสจ.อต. ประเมินงาน Intermedaite care ( IMC ) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฟากท่า (10)
วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. คปสอ.ฟากท่าและเจ้าหน้าที่ รพ.ฟากท่าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. คปสอ.ฟากท่าและเจ้าหน้าที่ รพ.ฟากท่าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" โดยนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี ณ.หน้าที่ว่าการ อ.ฟากท่า (9)
วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น.คณะลูกเรือไทยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แพทย์ ( เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ) ให้กับ รพ.ฟากท่า โดย พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ ณ.โอกาสนี้
วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 13.30 น.คณะลูกเรือไทยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ( เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ) ให้กับ รพ.ฟากท่าโดย พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่า เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณ ณ.โอกาสนี้ (7)
วันที่ 13 ต.ค.2562 แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่าและ จนท.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.หอประชุม อ.ฟากท่า
วันที่ 13 ต.ค.2562 แพทย์หญิงพรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการ รพ.ฟากท่าและ จนท.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.หอประชุม อ.ฟากท่า (7)
วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.ฟากท่า ประจำปี 2562 ผู้ร่วมประชุมได้แก่ พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 13.00 น.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.ฟากท่า ประจำปี 2562 ผู้ร่วมประชุมได้แก่ พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น (7)

 

 


 >>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<<

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

pdf เอกสารประกอบรับการตรวจราชการ คปสอ.ฟากท่า 28 มิถุนายน 2561new-purple-animation
pdf แจ้งการปรับปรุงอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข new-purple-animation
pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรมด้านสาธารณสุข 

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pdf คู่มือการใช้งาน BMS Hosxp
pdf
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการการจัดการคลังพัสดุ

pdf คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
pdf มาตรโรงพยาบาลคุณภาพ และบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 60 ปี (ปรับปรุง มกราคม 2558)
pdf 
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า พ.ศ. 2558
pdf  ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า เรื่อง  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
attachment โปรแกรมคำนวณยาเด็ก  เวอร์ชั่น 2011 
tag-blue เอกสารดาวน์โหลดงานชันสูตร 
attachment ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลฟากท่า ตามแบบของกระทรวงแบบใหม่

pdf  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
pdf เอกสารเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

   
   

49304

นางสาวพรสวรรค์  มีชิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

   

ช่องทางการติดต่อ  

 

    fb icon        

   Facebook page         

 LINE icon01   

   ID Line : @gqe8208h

 

   

ระบบยา  

injectionorangeHAD
injectiongreen     ข้อมูลยา
doc    CPG
tag-orange   ลักษณะเม็ดยา

   

สถิติจำนวนผู้เข้าชม  

1072448
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือน
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
247
555
247
1067504
11275
21686
1072448

Your IP: 3.93.74.227
Server Time: 2019-11-17 10:18:07
   

ลงชื่อเข้าใช้งาน  

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์