แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 54
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 97
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 86
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนมกราคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 30
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 88
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 127
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 82
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 92

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์