แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 10
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 46
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 43
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 40
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 97
เอกสารแสดงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-gp วงเงินสูงสุด เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 101
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 100
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 102
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 169
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 158

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์