แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เอ็กช์เรย์) เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 14
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 9
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 9
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 9
แผนจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มงานบริหารทั่วไป เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 12
แต่งตั้งแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคุณภาพคลินิกจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาล เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 22
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 รายการ (E-bidding) เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 34

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์