แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการผู้ช่วยเหลือทางทัตกรรม เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 89
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 73
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 74
กรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 76
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูดงสุดในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 70
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนพฤศจิกายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 67
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด ปลด ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้าง เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 43
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนตุลาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 71

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์