แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 16
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 15
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 15
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 86
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 128
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 122
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 112
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนมกราคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 51
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 107
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 147

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์