แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันเวลาสถานที่สอบ เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 55
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 38
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 320
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 29
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 179
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 53
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 51
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 127

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์