แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 15
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 18
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 70
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 143
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 118
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการผู้ช่วยเหลือทางทัตกรรม เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 168
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 130
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 131

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์