แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 49
เอกสารแสดงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-gp วงเงินสูงสุด เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 56
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 52
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 54
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 109
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 92
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 179
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย โสภาค แก้วปัญญา 90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 150
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานบริการผู้ช่วยเหลือทางทัตกรรม เขียนโดย วิจิตรา แก้วบุญมา 205

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์