ติดต่อเรา

รายละเอียด

 

ชื่อหน่วยงาน   โรงพยาบาลฟากท่า
ที่ตั้ง               เลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

หมายเลขโทรศัพท์   055-489339
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน  055-489304
หมายเลขโทรสาร     055-489115


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

หมายเลขภายใน

หน่วยงาน/ฝ่าย

หมายเลขภายใน

หน่วยงาน/ฝ่าย

0

ห้องบัตร

118

ห้องงานเวชฯ

101

หน้าห้องตรวจ

119

ห้องงานประกันคุณภาพ

102

ห้องตรวจ 1

120

ห้องตึกผู้ป่วย

103

ห้องตรวจ 2

121-126

ห้องพิเศษ 1-6

104

ห้องตรวจ 3

132

ห้องศูนย์จ่ายกลาง

105

ห้องชันสูตร

133

หน่วยซักฟอก

106

ห้องทันตกรรม

134

โรงซ่อมบำรุง

107

ห้องยา

150

ตึกผู้ป่วยใน

108

ห้องใบเสร็จ

152

โรงรถ

109

ห้องเอ็กซ์เรย์

153

โรงครัว

110

ห้องฉุกเฉิน

154

โรงประปา, โรงซ่อม

111

ห้องหัวหน้าฝ่ายการ

155

งานพัฒนาคุณภาพ

112

ห้องรอคลอด, ผ่าตัด

156

ห้องหัวหน้าบริหาร

113

ห้องกลาง

250

ห้องยาม

114

ห้องผู้อำนวยการ

251

ห้องแพทย์แผนไทย

115

ห้องบริหาร

252

ห้อง URI

116

ห้องประชุม

253

ห้องอนามัยแม่และเด็ก

117

ห้อง IM

254

คลินิคพุทธรักษา

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์