แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประการศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 243
ประกวดราคาซื้อชุดน้้ายาตรวจวิเคราะห์ชีวเคมีในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมี คลินิก จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ e-bidding เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 238
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เขียนโดย somjit 229
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 240
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 287
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้่างเป้นพนักงานเหมาบริการ(รายเดือน)ตำเเหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 257
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสำภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) เขียนโดย somjit 264
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 253
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ( รายเดือน ) ในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย somjit 361
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดโรงพยาบาลฟากท่า เขียนโดย อนุพงศ์ เพียงตา 320

หมวดหมู่รอง

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์