เนื้อหา

หมวดที่ 8 มาตรฐาน Presentation Slide

รายละเอียด

หมวดที่ 8 มาตรฐาน Presentation Slide
การกำหนดมาตรฐาน Presentation Slide และมาตรฐานBackground มีดังนี้

  1. มาตรฐานขนาดของ Slide เป็นขนาด A4 โดยมีขั้นตอนการ Set คือที่ Menu เลือก File Setup ที่หน้าต่างSlide Sized for: ให้เลือก A4 Paper
  2. มาตรฐาน Background สำหรับใช้ในการ Presentation โดยใช้โปรแกรม Libreoffice หรือ Microsoft office 2003-2007ซึ่งกำหนดรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะต้องใส่ไว้ใน Slide ดังนี้
  • Copyright © 2011 Dansai Crown Prince Hosxpital เป็นข้อความแสดงสิทธิ์
  • ชื่อ File: โดยมี Format <รหัสหน่วยงาน>-YYMMDD-<ชื่อไฟล์> เช่น HAC-540101-โครงการพิเศษ
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์